TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640
TB Tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 3 năm học 2022-2023
TB Tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 3 năm học 2022-2023

TB Tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 3 năm học 2022-2023

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HPTT CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HPTT CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 26/12/2022 đến ngày 31/03/2023. Sổ nhật ký thực tập sinh viên liên hệ Phòng Tài chính kế toán. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại Văn phòng khoa từ ngày 27/12/2022 (Liên hệ giờ hành chính) Từ năm 2022-2023, Báo cáo thực tập ngành Kinh tế Quốc tế sẽ được điều chỉnh cách viết. Sinh viên xem kỹ hướng dẫn viết BCTT để thực hiện đúng.

Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 1 năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 1 năm học 2022 – 2023

Sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đường link https://tinyurl.com/iefdonvithuctap Lưu ý: Báo cáo thực tập của sinh viên PHẢI ĐƯỢC THÔNG QUA giảng viên hướng dẫn trước khi gửi về khoa. Báo cáo chưa được GVHD thông qua xem như chưa đủ điều kiện hoàn thành Học phần thực tập tốt nghiệp.

Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 5 năm học 2021 – 2022
Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 5 năm học 2021 – 2022

Sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đường link https://tinyurl.com/iefdonvithuctap Lưu ý: Báo cáo thực tập của sinh viên PHẢI ĐƯỢC THÔNG QUA giảng viên hướng dẫn trước khi gửi về khoa. Báo cáo chưa được GVHD thông qua xem như chưa đủ điều kiện hoàn thành Học phần thực tập tốt nghiệp.

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 - 2023

Khoa tổ chức buổi Hướng dẫn viết BCTT để giải thích rõ các thay đổi và trả lời các thắc mắc của sinh viên. Thời gian: 11 giờ, thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2022; Hình thức: trực tuyến tại đường link: https://meet.google.com/ojo-pdey-xmx

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 5 NĂM HỌC 2021 - 2022
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 5 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 22/08/2022 đến ngày 11/11/2022. Sổ NKTT SV liên hệ Phòng Tài chính kế toán và nhận giấy giới thiệu thực tập tại Văn phòng khoa từ ngày 22/08/2022 (Liên hệ giờ hành chính) SV thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo chậm nhất về khoa ngày 11/11/2022.

Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 4 năm học 2021 – 2022
Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 4 năm học 2021 – 2022

Sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đường link https://tinyurl.com/iefdonvithuctap Lưu ý: Báo cáo thực tập của sinh viên PHẢI ĐƯỢC THÔNG QUA giảng viên hướng dẫn trước khi gửi về khoa. Báo cáo chưa được GVHD thông qua xem như chưa đủ điều kiện hoàn thành Học phần thực tập tốt nghiệp.

PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 4 NĂM HỌC 2021 - 2022
PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 4 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 06/06/2022 đến ngày 26/08/2022. Sổ nhật ký thực tập liên hệ Phòng Kế toán. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại VP khoa từ ngày 10/6/2022 (Liên hệ giờ hành chính) Sinh viên TT tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp BCTT chậm nhất về khoa ngày 26/08/2022.

PHÂN CÔNG SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021 - 2022
PHÂN CÔNG SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 NĂM HỌC 2021 - 2022

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/06/2022. Sổ nhật ký thực tập sinh viên liên hệ Phòng Tài chính kế toán. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại Văn phòng khoa từ ngày 18/3/2022 Sinh viên thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo chậm nhất 03/06/2022.

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@hub.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page