TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640

BỘ MÔN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Lãnh đạo bộ môn

 • TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh

Quản lý học phần

 • Đầu tư quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Chiến lược Kinh doanh quốc tế
 • Nhập môn ngành Kinh tế quốc tế
 • Kinh tế học đầu tư
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quản trị dự án quốc tế
 • Quản trị công nghệ và đổi mới
 • Quản trị nguồn nhân lực quốc tế
 • Kinh tế thị trường mới nổi
 • Hành vi người tiêu dùng Quốc tế
 • Hành vi tổ chức và chiến lược kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu trong kinh doanh
 • Marketing toàn cầu

Đội ngũ giảng viên:

 • TS. Hồ Thúy Ái
 • ThS. Hồ Trung Bửu.
 • ThS. Trần Thị Thuỳ Dung.
 • PGS.TS Hà Văn Dũng
 • ThS. Võ Lê Linh Đan.
 • ThS. Nguyễn Xuân Đạo.
 • TS. Lê Nguyên Hoàng.
 • ThS. Lê Hoàng Long (NCS).
 • TS. Nguyễn Minh Sáng.
 • ThS. Trương Tiến Sĩ (NCS).
 • TS. Lê Quang Minh
 • ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý.
 • TS. Phạm Thị Tuyết Trinh.
 • TS. Nguyễn Xuân Trường.
 • TS. Lê Thị Ánh Tuyết.
 • Th.S Nguyễn Văn Tùng (NCS)
 • ThS. Nguyễn Thị Tường Vy (NCS)

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@hub.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page