TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640

BỘ MÔN KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG

Trưởng Bộ môn.

 • TS. Lê Thị Ánh Tuyết

Quản lý học phần.

 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh tế học vĩ mô
 • Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Kinh tế học phát triển
 • Kinh tế học công cộng
 • Kinh tế học quản lý
 • Kinh tế lượng ứng dụng
 • Kinh tế vi mô 2
 • Kinh tế vĩ mô 2

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy:

 • TS. Hồ Thúy Ái.
 • ThS. Vũ Thị Hải Anh.
 • ThS. GVC. Nguyễn Hồ Phương Chi.
 • TS. Lê Kiên Cường.
 • ThS. Trần Thị Thuỳ Dung.
 • PGS. TS. Hà Văn Dũng.
 • ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (NCS).
 • ThS. Trần Manh Kiên (NCS).
 • ThS. Lâm Quang Lộc (NCS).
 • ThS. Lê Hoàng Long (NCS).
 • ThS. Lê Tấn Luật (NCS).
 • ThS. Võ Thị Thanh Nga (NCS).
 • ThS. Lê Phan Ái Nhân (NCS).
 • ThS. Đỗ Hoàng Oanh.
 • ThS. Trương Tiến Sĩ (NCS).
 • TS. Lê Minh Sơn.
 • ThS. Lê Thị Thương.
 • TS. Nguyễn Xuân Trường.
 • ThS. Nguyễn Văn Tùng (NCS).
 • TS. Lê Thị Ánh Tuyết.
 • ThS. Nguyễn Thị Tường Vy.

Giảng viên thỉnh giảng:

 • ThS. GVC. Lâm Thị Thu Hiền.
 • ThS. Bùi Ngọc Hiển.
 • ThS. Nguyễn Văn Nên.
 • ThS. GVC. Đoàn Hồng Nhật.
 • ThS. Lê Trung Nhân.
 • TS. Nguyễn Thị Thanh Liên.
 • PGS. TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch.
 • ThS. Nguyễn Thanh Minh.

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@hub.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page