TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640
Hội đồng Khoa - Khoa Kinh tế quốc tế
Hội đồng Khoa - Khoa Kinh tế quốc tế

Hội đồng Khoa - Khoa Kinh tế quốc tế

TB Tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 3 năm học 2022-2023
TB Tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 3 năm học 2022-2023

TB Tổ chức thực hiện học phần thực tập cuối khóa đợt 3 năm học 2022-2023

Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 1 năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 1 năm học 2022 – 2023

Sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đường link https://tinyurl.com/iefdonvithuctap Lưu ý: Báo cáo thực tập của sinh viên PHẢI ĐƯỢC THÔNG QUA giảng viên hướng dẫn trước khi gửi về khoa. Báo cáo chưa được GVHD thông qua xem như chưa đủ điều kiện hoàn thành Học phần thực tập tốt nghiệp.

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@hub.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page