TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640

BỘ MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Lãnh đạo bộ môn

 • TS. Nguyễn Xuân Trường

Quản lý học phần

 • Kinh tế học quốc tế
 • Chính sách thương mại quốc tế
 • Tài chính quốc tế
 • Kinh tế vĩ mô quốc tế
 • Kinh tế học hội nhập quốc tế
 • Kỹ thuật ngoại thương
 • Logistics quốc tế
 • Tài chính phát triển

Đội ngũ giảng viên:

 • ThS. Hồ Trung Bửu.
 • ThS. Võ Lê Linh Đan.
 • ThS. Nguyễn Xuân Đạo.
 • ThS. Trần Thị Thuỳ Dung.
 • TS. Lê Nguyên Hoàng.
 • ThS. Lâm Quang Lộc (NCS).
 • ThS. Lê Hoàng Long (NCS).
 • TS. Nguyễn Minh Sáng.
 • ThS. Trương Tiến Sĩ (NCS).
 • ThS. Hoàng Thị Thanh Thuý.
 • TS. Phạm Thị Tuyết Trinh.
 • TS. Nguyễn Xuân Trường.
 • TS. Lê Thị Ánh Tuyết.
 • ThS. Nguyễn Thị Tường Vy (NCS)

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@hub.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page