TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Khoa Kinh tế quốc tế trở thành Khoa đào tạo theo  định hướng ứng dụng của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao liên quan đến kinh tế, kinh doanh và thương mại quốc tế với các chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Tập trung nghiên cứu ứng dụng với hàm lượng tri thức cao trong lĩnh vực kinh tế quốc tế song hành với nghiên cứu ứng dụng đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh và thương mại quốc tế.

Trở thành đơn vị đột phá, tiên phong của trường ĐH Ngân hàng TP.HCM trong chuyển giao công nghệ và kết quả nghiên cứu cho xã hội.

Triết lý giáo dục

Giáo dục toàn diện

Đào tạo cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, thái độ, kỹ năng và kiến thức.

Khai phóng

Chương trình đào tạo cung cấp nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng thích ứng cao bên cạnh khả năng cảm nhận các giá trị về đạo đức và xã hội.

Thực tiễn

Chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy có tính cập nhật, gắn với thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển của Khoa và Trường.

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@hub.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page